PROJECTES
veure tots els projectes
Veritas Vilanova: Rètol, vinil, impressió digital i tendall
2016

Producció i instal·lació de rètol sobre l’edifici.
Producció i instal·lació de vinil sobre vidre.
Producció i instal·lació d’impressions digitals.
Instal·lació de tendalls corporatius.

tots els projectes