PROJECTES
veure tots els projectes
Microsoft: moqueta, vinil i impressió digital
2016

Instal·lació de moqueta a les oficines de Microsoft.
Producció i instal·lació de vinil per bany de les mateixes.
Impressió digital de quadres històrics per sales de reunions de les oficines centrals.

tots els projectes